Jeg har sat mig for at hjælpe naboerne og kommunen med at skabe et fælles overblik over den kommende bebyggelse, ved at indtegne de forskellige huse i en samlet 3D model efterhånden som nybyggerne finder ud af, hvordan deres huse skal være. Resultatet kan nu løbende ses på Glostrups projekthjemmeside:

http://glostrup.dk/Om%20Glostrup/Byudvikling/Nyt%20boligomr%C3%A5de%20i%20Hvissinge%20%C3%98st.aspx